Суровини и материали >> Брикети

Фирми в отрасъл Брикети

 • ЕКО КОМ ООД

  Ружинци 3930, , тел. производство - кокс, брикети, въглища, производство - хляб и тестени изделия
 • ЕКОКОМ ООД

  Белоградчик 3900, пл. Г. Бенковски 1, тел. производство - кокс, брикети, въглища, производство - хляб и тестени изделия, добив и преработка на въглища
 • ЕЛЕЯ-98 ООД

  Перник 2300, ул. Търговска 13, тел. производство - кокс, брикети, въглища, производство - метални изделия, конструкции
 • ЕТАЛОН ИАМ-И.МАЛАМОВ ЕТ

  Благоевград 2700, бул. Св. Димитър Солунски, тел. производство - кокс, брикети, въглища
 • ЙОР-ДАНИЕЛ-98 ООД

  Пазарджик 4400, , тел. търговия на едро - кокс, брикети, дървени въглища, магазини - твърди горива
 • КАРДИ-Г.ГЕОРГИЕВ ЕТ

  Хасково 6300, ул. Кюстенджа 1, тел. търговия на едро - кокс, брикети, дървени въглища, магазини - твърди горива
 • КИРИЛ ФИЛИПОВ ЕТ

  Боерица 2066, , тел. производство - кокс, брикети, въглища, технически култури
 • КОЛОРИТ-С.АТАНАСОВА ЕТ

  Велико Търново 5000, кв. Чолаковци, тел. търговия на едро - кокс, брикети, дървени въглища, търговия на едро - строителни материали, елементи, конструкции, дограма
 • КРЕМИКОВЦИ-РУДОДОБИВ АД

  София 1870, кв. Кремиковци бл. 44, тел. добив и брикетиране на кафяви и лигнитни въглища
 • ЛЕСКОСПОРТ ООД

  Варна 9000, ул. Н. Бозвели 53, тел. търговия на едро - кокс, брикети, дървени въглища, производство - кокс, брикети, въглища
133 резултата в 14 страници
Открийте ни в Google+